Politika kvaliteta

Pretvaramo ideje u napredna rešenja koja pomažu ljudima da ostvare pun potencijal svog života poboljšavajući svoje zdravlje i životni stil.

Springwell d.o.o. se bavi nabavkom i prodajom medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda. Springwell d.o.o. posluje u skladu sa svim relevantnim propisima i zakonima i u cilju pružanja vrhunske brige prema svojim kupcima posvećen je primeni i kontinuiranom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015. 

U cilju zadovoljenja potreba svojih kupaca konstantno unapređujemo poziciju na tržištu kontinuiranim praćenjem njegovih potreba, inovacijama u poslovanju i stalnim povećanjem kvaliteta usluga. 

Springwell d.o.o. je veza između potreba tržišta, ideja i tehnologija. Gradimo poverenje ispunjavajući svoja obećanja. Naš stručni tim razume tržište i njegov potencijal i tu je da pruži najbolje usluge i profesionalne savete. Najviše rukovodstvo Springwell d.o.o. utvrđuje Politiku kvaliteta uzimajući u obzir interne i eksterne faktore prema kontekstu i svrsi svog poslovanja.

springwell politika kvaliteta

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Springwell d.o.o. ka stalnom poboljšanju. Svi zaposleni u Springwell d.o.o. doprinose ostvarenju Politike kvaliteta i odgovorni su za njeno sprovođenje.

U Nišu, 15.04.2021. godine

Ostavite odgovor